Ясмин (zolotayakoshka) wrote,
Ясмин
zolotayakoshka

Оригинал взят у lapushka1 в post
Сначала ПРЕДЫСТОРИЯ: ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК - для тех, кто не в курсе.

Я долго думала, друзья мои, должно ли быть это письмо НАСТОЛЬКО открытым - то есть, надо ли обсуждать это вне армянского информационного поля... Возможно, многие ура-патриоты обвинят меня в том, что я выношу сор из избы, что наношу урон чести и достоинству своей страны. Но я глубоко убеждена, что честь и достоинство страны состоят не в потемкинских деревнях, военных парадах и всяческих показных евровидениях - oни состоят в том, чтобы заботиться в первую очередь о самых незащищенных своих гражданах. И я очень надеюсь, что наше правительство не уронит свою честь - и подтвердит свое достоинство на деле.


Բաց նամակ

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանին
ՀՀ քաղաքացիներից և բոլոր սրտացավ մարդկանցից:


Հարգելի պարոն Գրիգորյան:
Մենք, այս երկրի քաղաքացիներս և հարկատուներս, Ձեր ուշադրությունն ենք ուզում սեւեռել մեր այն համերկրացիների թշվառությանը, որ հայտնվել ու ապրում են բաց երկնքի տակ` անտուն են։
Մեզ հայտնի է, որ պետությունը անուշադիր չէ այդ խնդրի նկատմամբ, սակայն ամբողջ Երևանում, ուր հիմա կենտրոնացած է երկրի հիմնական բնակչությունը, կա անօթևանների ընդամենը մեկ ապաստարան, որը նախատեսված է 60 հոգու համար և գործում է N1 Գիշերօթիկ տանը կից՝ ք.Երևան, 4-րդ գյուղ, 2-րդ փողոց, տուն 45 հասցեում:

Թե մեզ, թե Ձեզ լավ հայտնի է, որ 60 տեղը անգամներ, եթե ոչ` տասնյակ անգամներ, քիչ է անտունների իրական թվից։
Բավական է փողոց դուրս գալ և նայել չորս բոլորը:
Այդ իսկ պատճառով մենք թախանձագին խնդրում ենք Ձեզ անել հնարավոր ամեն բան ապաստարանին՝ խնդրի իրական վիճակին
համապատասխան տարածք և միջոցներ տրամադրելու համար:

Մեզանից բացի այս նամակի ներքո ստորագրում են և այլ երկրների սրտացավ քաղաքացիները:
Ուզում ենք հավատալ, որ մոտ ապագայում մեր և Ձեր երկիրը կկարողանա իրեն կոչել քաղաքակիրթ պետություն, սակայն դրան հասնելու համար արդեն այսօր պետք է փոխել վերաբերմունքը սեփական քաղաքացիների նկատմամբ:

Հարգանքներով և հույսով՝


Աննա Պոլետաևա (Անդրիասյան), բանաստեղծ, թարգմանիչ, Ռուսաստանի գրողների միության անդամ:
...ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Министру труда и социальных вопросов РА Артуру Григоряну
от граждан Республики Армения и всех неравнодушных


Уважаемый господин Григорян!
Мы, граждане этой страны и ее налогоплательщики, хотим обратить ваше внимание на бедственное
положение наших соотечественников, оказавшихся без крыши над головой – на бездомных.
Нам известно, что государство не обошло своим вниманием этот вопрос, но на весь Ереван, в
котором сейчас сосредоточено основное население страны, есть только один приют для бездомных,
рассчитанный на 60 мест , находящийся при Доме-интернате N1 по адресу: г. Ереван, 4-e село, 2-я
улица, д 45.

И нам, и Вам хорошо известно, что 60 мест – это в разы, если не в десятки раз меньше реального
количества бездомных. Достаточно выйти на улицу и посмотреть вокруг.
Поэтому мы убедительно просим Вас сделать все возможное для того, чтобы приюту предоставили
территорию и средства, соответствующие реальному положению дел.

Под этим письмом подписываются кроме нас и все неравнодушные жители других стран.
Хочется верить, что в ближайшем будущем наша с Вами страна сможет назвать себя цивилизованным
государством – но для этого нужно менять ее отношение к своим гражданам уже сейчас.


С уважением и надеждой,

Анна Полетаева (Андриасян), поэт, переводчик, член Союза российских писателей
Анна Симонян, Армения
Юлия Драбкина, Израиль
Асмик Паланджян, Армения
Левон Манвелян, Армения
Сара Маркарян Швеция
Карен Оганесян, Швеция
Мариам Амирханян, Армения
Лилианна Ахвердян, Армения
Левон Ахвердян, Армения
Ваагн Малоян, Армения
Нунэ Мелкумян, Армения
Галина Дунаева, Испания
Алла Агаджанян, Армения
Артур Мартиросян, Армения
Арсен Карапетян, архитектор, Армения
Нина Паточян, Армения
Агнесса Саргсян, Армения
Елена Хачванкян, Армения
Вардан Аветисян, Армения
Ануш Гамбарян, Армения
Мариам Овнанян, Армения
Сурен Ерицян, Армения
Тамара Кузанова, Армения
Наринэ Абгарян, Россия
Марианна Карапетян, Армения
Ольга Федоренко, Украина
Карен Оганесян, Армения
Тигран Кочарян, Армения
Нвард Ерканян, Армения
Иван Нави, Израиль
Диана Аветисова, Армения
Марина Паточян, Армения
Софья Симонян, Армения
Самвел Мартиросян, Армения
Шаэн Еремян, Армения
а также...

ЗЫ. Дорогие мои, здесь я прошу вас ТОЛЬКО ПОДПИСЫВАТЬСЯ. Имя, фамилия, по желанию - профессия, звания, если таковые имеются, и страна. Все замечания, предложения и идеи по решению вопроса пишите, пожалуйста, в предыдущую запись .


+ ПРОШУ ВАС О ПЕРЕПОСТЕ +
Наверху есть специальная кнопка с плюсиком.
Спасибо заранее всем, кто.


Tags: перепост
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author